Ambulante hulpverlening bij Darna Care

Wij bieden zorg aan mensen van 16 jaar en ouder. Mensen in een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking, verslavingsproblemen, problemen met huisvesting, schulden en/of lange tijd geen inkomen. Deze mensen willen wij activeren en ondersteunen om uiteindelijk de regie over hun eigen leven terug te krijgen. Met onze ondersteuning kunnen onze zorgvragers actief en zelfredzaam participeren aan de maatschappij.

Werkwijze

Onze begeleiding is gericht op alle leefgebieden. Hierbij valt te denken aan onder andere huisvesting, werken, studeren, verslaving, schulden en relaties met familie en vrienden. Wij willen graag dat onze zorgvragers met onze persoonlijke en professionele manier van ondersteuning zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan het leven in hun eigen omgeving. Darna Care hanteert de presentiebenadering als methodiek.  Wij vinden het simpelweg belangrijk er te zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. Door de zorgvrager onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte voor wat zich niet laat maken of afdwingen. Dit is onze basishouding naar onze zorgvragers toe en wat de presentiebenadering beoogt.  

Op de persoonlijke doelen te bereiken van de zorgvrager maken we gebruik van het 8-fasenmodel. Dit is een methode om mensen met hulpvragen op meerdere leefgebieden te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de kwaliteiten, het netwerk en de vraag van de zorgvrager centraal staan.

Onze missie

In onze dienstverlening staat de vraag van de zorgvrager centraal. Wij handelen vanuit het belang van de zorgvrager. Wij richten ons op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Samen met de zorgvrager worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en indien mogelijk, benut. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van onze zorgvragers vormen de spil van ons bestaan.

Wij bieden cultuur sensitieve zorg. In onze multiculturele samenleving bieden wij maatwerk en realiseren wij op deze manier laagdrempeligheid binnen onze hulpverlening. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen!

Onze visie

Centraal in onze visie staat: het welbevinden van kwetsbare mensen (niet hun ziekte of gebrek), uitgaan van hun eigen kracht en wil, daar waar zij zich thuis voelen (vaak thuis of in hun eigen buurt), met steun van naasten en uiteindelijke zelfontplooiing. Iedereen heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dagbesteding. Wij zoeken de verbinding met organisaties die net als wij streven naar wonen, werken en meedoen.

Contact Darna Care

Er zijn op dit moment geen wachttijden bij Darna Care. Binnen één week kan er al een kennismakingsgesprek plaatsvinden met een van onze hulpverleners.

Wil je contact met ons opnemen of meer weten over de aanmelding? Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 - 06 07 242 of info@darnacare.nl. Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Wil je teruggebeld worden door een van onze medewerkers? Vul dan het contactformulier hieronder in.

085 - 06 07 242

Vlijtseweg 17-2, 7317AC, Apeldoorn

info@darnacare.nl