Klachten over Darna Care?

 

Heb je een klacht?

De medewerkers van Darna Care werken met veel plezier aan het leveren van goede zorg en doen dit zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan er altijd iets zijn waarover je ontevreden bent. In iedere vorm van zorg en begeleiding kan het voorkomen dat zaken niet geheel naar wens verlopen. Graag gaan wij hierover met je in gesprek. Bovendien kunnen we met jouw informatie ons werk verbeteren.

Cliënten, familieleden, (gemachtigde) contactpersonen, bewindvoerders, mentoren of curatoren kunnen een klacht indienen.

Welke stappen kan je zetten?

1

Je bespreekt de klacht met degene over wie je een klacht hebt

De meest eenvoudige en directe weg is de klacht bespreekbaar maken met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Soms blijkt uit een gesprek dat je elkaar niet goed begreep en dat het om een misverstand ging.

2

Dien schriftelijk je klacht in

Je klacht of uiting van ongenoegen kun je (digitaal) via een klachtenformulier bij Darna Care indienen. Je mag je klacht ook kenbaar maken via info@darnacare.nl.

Download hier ons klachtenformulier voor cliënten of hier ons klachtenformulier voor ouders/wettelijk vertegenwoordigers. 

3

Indienen klacht bij Klachtenportaal Zorg

Het kan zijn dat je geen gesprek of bemiddeling wenst of dat dit niet tot een oplossing heeft geleid. Je kunt dan een schriftelijke klacht indienen Klachtenportaal Zorg. Deze geeft een oordeel over de klacht.
Bij de omschrijving van jouw klacht moet duidelijk staan waar de klacht over gaat, wie de betrokkenen zijn en wat er gebeurd is. De vervolgprocedure na het indienen van je klacht kun je nalezen via de volgende link: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/ 

Je kunt je klacht (digitaal) indienen bij Klachtenportaal Zorg via de volgen de link: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/


Of stuur je klacht per post naar naar:

“Klachtenportaal Zorg”
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Telefoon: 0228-322205
E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl

In ons klachtenreglement lees je hoe de klachtenprocedure werkt.
Klik op de volgende link voor ons klachtenjaarverslag 2023.

 

Contact Darna Care

Er zijn op dit moment geen wachttijden bij Darna Care. Binnen één week kan er al een kennismakingsgesprek plaatsvinden met een van onze hulpverleners.

Wil je contact met ons opnemen of meer weten over de aanmelding? Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 - 06 07 242 of info@darnacare.nl. Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Wil je teruggebeld worden door een van onze medewerkers? Vul dan het contactformulier hieronder in.

085 - 06 07 242

Vlijtseweg 17-2, 7317AC, Apeldoorn

info@darnacare.nl